Η αποστολή μας

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Προς την ensure every child born with clubfoot has access to effective and timely treatment that follows best practice by experienced Ponseti trained practitioners. 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

To make sure parents and patients have a voice by sharing their perspective and experience on treatment.  We strive to support parents by providing accurate information, guidance and advocacy.

OUR VISION

Ότι όλα τα παιδιά με ραιβοποδία αντιμετωπίζονται με επιτυχία.