Βιβλιοθήκη για Γονείς & Παιδιά

Ως γονείς οι ίδιοι, καταλαβαίνουμε πώς μπορεί να σας ενδιαφέρουν πρόσθετες πηγές και αναγνώσματα για την ραιβοϊπποποδία. Υπάρχει μια σειρά από πρόσθετες πηγές που μπορεί να θέλετε να δείτε ή να συμπεριλάβετε στη βιβλιοθήκη του σπιτιού σας ενώ ξεκινάτε το ταξίδι του παιδιού σας με την ραιβοϊπποποδία.

Δημιουργία μιας σπιτικής βιβλιοθήκης

Βιβλία για τους γονείς

The Parents’ Guide to Clubfoot

Betsy Miller

Clubfoot Chronicles

Maureen Hoff

Clubfoot Journey: Orthopedic Specialist & Bracing Logs

Σόφι Πίτερς

A Parents Guide to Clubfoot and Its Treatment Using the Ponseti Method

Canadian Orthopedic Foundation

The Clubfoot Game Planner

Kailyn Galloway

Beyond Boots & Bars

Betsy Miller

Clubfoot : The Quest for a Better Life for Millions of Children

Thomas M. Cook

Βιβλία για Παιδιά

Καθώς το μικρό ραιβοϊππο-γλυκούλι σας συνεχίζει να μεγαλώνει και να αναπτύσσεται, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι το μοναδικό ταξίδι του θα αντιπροσωπεύεται στη βιβλιοθήκη του σπιτιού του.

Η παιδική λογοτεχνία είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για μικρά και μεγάλα παιδιά για την προώθηση περαιτέρω της συζήτησης, για σύνδεση και για γιορτή.

Hip Hop Hooray

Jill Harold και Betsy Miller

One In 1000

Sonja Alkon

Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά, Ιαπωνικά και Ταμίλ

 

Wear Your Boots Ted

Rebecca Harding

Boots and Barnyard Boogie

Rachel Reinsch

Let Us Count the Things

Catherine J. Brown

Pete’s Neat Feet

Damaris Gibson

My Boots Hardcover

Mitzi Williams & Ginger Nielson

Ωρα για βιντεο-παραμύθι Βίντεο

One in 1000 από τη Sophia Alcon

Un sur 1000 par Sophia Alcon

Lucky's Feet από την Olayinka Adegbehingbe

Podcasts

A Clubfoot Mom Podcast

Maureen Hoff

Ponseti Method of Clubfoot Treatment

Dr. Jose Morcuende

Εκπαίδευση για γονείς Εκπαίδευση

Understanding Clubfoot Treatment

A Baby Sparks Class

Δικτυακές πηγές Πηγές

Ponseti International

Clubfoot Cares

No Surgery 4 Clubfoot

Achilleus (Τσέχικα)

Fundacja Ponsetiego (Πολωνικά/Αγγλικά)

Ακαδημαϊκά Αναγνώσματα

Congenital Clubfoot

Dr. Ponseti

Clubfoot: Ponseti Management

Staheli L, Ponseti I, et al.

Clinical Practise Guidelines for the Management of Clubfoot Deformity Using the Ponseti Method

Ponseti International Association

Treatment of the Complex Idiopathic Clubfoot

Ponseti, Ignacio V ; Zhivkov, Miroslav; Davis, Naomi ; Sinclair, Marc; Dobbs, Matthew B; Morcuende, Jose A.

Understanding the education needs for parents of children with clubfoot

Paulsen-Miller, Maria; Dolan, Lori A; Stineman, Anita; Morcuende, Jose A

Bracing in clubfoot: do we know enough?

C. Alves

Bracing in Ponseti Clubfoot Treatment : Improving Parental Adherence Through an Innovative Health Education Intervention

Seegmiller, Laura; Burmeister, Rebecca; Paulsen-Miller, Maria; Morcuende, Jose

Long-Term Results of Tibialis Anterior Tendon Transfer for Relapsed Idiopathic Club footTreated with the Ponseti Method

Holt, Joshua B.; Oji, David E.; Yack, H. John; Morcuende, Jose A.

Parenting a child with clubfoot: A qualitative study.

Pietrucin-Materek, Marta; van Teijlingen, Edwin R.; Barker, Simon; Forrest Keenan, Karen; Miedzybrodzka, Zosia

Factors predictive of outcome after use of the Ponseti method for the treatment of idiopathic clubfeet

Matthew B DobbsJ R RudzkiDerek B PurcellTim WaltonKristina R PorterChristina A Gurnett

Common errors in the treatment of congenital clubfoot

I.V. Ponseti