Narystės valdyboje galimybės

Kanados šleivapėdystės paramos draugija šiuo metu priima paraiškas dėl papildomų valdybos narių, kurie aistringai vertina mūsų misiją ir gali suteikti žinių tolesniam plokščiapėdystės propagavimui ir mokymui. Visi dabartiniai valdybos nariai yra atsidavę savanoriai, turintys asmeninės šleivapėdystės patirties.

Prašome susisiekti su mumis dėl kandidatavimo į mūsų tarybą ir kvalifikacijos, kurios siekiame.