Mga Oportunidad sa Pagiging Miyembro

Umaasa kami sa malalakas na miyembro na tulad mo upang patuloy na palakihin ang lipunan at suportahan ang mga apektado ng clubfoot.

Salamat sa paggawa ng unang hakbang sa pagiging miyembro ng Canadian Clubfoot Support Society.

Ang mga membership ay binabayaran taun-taon.

Mga Benepisyo sa Membership Isama

Nakikilahok sa ating taunang pagpupulong

Pagtanggap ng aming taunang ulat

Ang pagkakaroon ng boses sa aming mga kasalukuyang proyekto, pagsisimula, at pangangalap ng pondo

Pagpapanatiling napapanahon sa pag-unlad na ginawa sa pangangalaga ng Clubfoot ng Canada

Tumutulong sa paghubog at pagbuo ng mga pamantayan sa paggamot ng Clubfoot sa buong Canada

Tinatawagan ang lahat ng mga magulang at clubfoot cuties!

Naghahanap kami ng mga miyembro, parehong nasa hustong gulang at kabataan, upang ibahagi ang kanilang paglalakbay sa clubfoot online upang tumulong na ikonekta ang mga pamilya ng clubfoot sa buong Canada na may mga kuwento ng tagumpay, determinasyon, at katatagan. Kung gusto mong ibahagi ang iyong karanasan sa pagsulat at mga larawan, mangyaring makipag-ugnayan sa aming koponan ngayon.